Про організацію освітнього процесу в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця