Додаткові бали

Всі студенти факультету Консалтингу і міжнародного бізнесу, які навчаються за державним замовленням на 1-4 курсі та 1 році навчання за ОС “магістр” відповідно до Положення  ”Про порядок формування рейтингу успішності студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця для призначення академічних стипендій” за бажанням можуть надати довідки та всі підтверджуючі документи в пдф форматі для нарахування  додаткових балів щодо основних досягнень у науковій, науково – технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності.  Срок подачі довідки та всіх підтверджуючих документів щодо цих балів надати до 24.12.2020р. згідно зразка! Наголошуємо на те, що студент, який хоче отримати додаткові бали за статтю чи тези, повинен відправити підтвердження їх опублікування та заповнену Довідку про додаткові бали на електронну пошту деканату  kimb.hneu@gmail.com до 24.12.2020р.

  1. Довідка для розрахунку додаткового бала
  2. Положення “Про порядок формування рейтингу успішності студентів”