Кафедра Обліку і бізнес консалтингу

Рік заснування -1936

Місцезнаходження: м. Харків, 61166, пр-т Науки, 9а,

Головний корпус ХНЕУ ім. С.Кузнеця, ауд. 208

Телефон:  +38 (057) 702-18-30, 3-37 (внутрішній)

E-mail: kafacco@hneu.edu.ua

Сайт: http://kafacco.hneu.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/kafuchet/?ref=bookmarks

Завідувач кафедри – Відмінник освіти України, Академік академії економічних наук України, д.е.н., проф.

Пилипенко Андрій Анатолійович

E-mail: aapil@hneu.edu.ua

Персональний сайт: http://aapil.ho.ua

Кафедра обліку і бізнес-консалтингу є провідною ланкою у підготовці висококваліфікованих фахівців освітніх ступенів: «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і аудит»). Підґрунтя такої підготовки становлять як автономія ЗВО та принципи інтеграції у європейський освітянський простір, так і реальні потреби національної економічної системи щодо формування у випускників бажаних компетентностей.  

Освітньо-професійні програми підготовки кафедри переглянуті на відповідність вимогам СІМА (Привілейований Інститут Управлінських Бухгалтерів, Великобританія) та акредитовані. Отримання акредитації СІМА підтверджує високу якість наповнення програм навчання та підтверджує їх відповідність вимогами найкращих світових практик підготовки фінансових спеціалістів, адже СІМА є визнаним лідером фінансових кваліфікацій у світі.

Кафедрою здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Безумовно, основою кафедри є її колектив, який складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи та працюють на всіх факультетах університету. Серед більш як 30 викладачів, на кафедрі працюють 3 доктора економічних наук та професора, сертифіковані бухгалтери за програмою СІРА та аудитори.

Випускники отримують професійні компетенції, які дозволяють їм працювати на посадах керівника, головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, бізнес-консультанта, аналітика, економіста, аудитора, фахівця служби економічної безпеки, ревізора-інспектора, консультанта з податків тощо.

Переваги освітніх програм кафедри: навчальні лабораторії, прогресивні освітні технології, тренінги та сертифікаційні курси, практична спрямованість навчання, безперервна комп’ютерна та мовна підготовка, професійні викладачі, визнання програм на міжнародному рівні та реальні перспективи майбутнього працевлаштування.

Крім навчального процесу кафедра надає студентам можливість реалізовувати найцікавіші ідеї за допомогою конкурсних дипломних і курсових проектів.

Наші студенти:

•  переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад;

•  учасники і переможці конкурсів наукових робіт;

•  переможці харківських міських конкурсів студентських наукових робіт;

•  переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»;

•  переможці і призери 1-го та 2-го етапів Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та соціогуманітарних наук;

•  постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків.

Якщо Ви творча людина і мрієте реалізувати себе, ми з радістю на Вас чекаємо!

Нам потрібні творчі та активні студенти.

До зустрічі на кафедрі обліку і бізнес-консалтингу!