Кафедра Міжнародного бізнесу та економічного аналізу

Рік заснування – 1982 рік
61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а, ХНЕУ, 2-й навчальний корпус, ауд. 35, 36. Тел. +38 (057) 702-18-30, 3-71 (внутрішній) E-mail: kafecan@hneu.edu.ua Сайт: http://www.ea.hneu.edu.ua Завідуюча кафедрою –  доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України – Отенко Ірина Павлівна 

Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу відповідає за підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини» (освітня програм «Міжнародний бізнес»), «Менеджмент» (освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою»).

Сайт кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу

Спеціальність:

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Головною метою підготовки за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» є отримання студентами знань з теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки. Навчання проводиться за освітніми рівнями: бакалавр та магістр.

Випускники отримують освітню кваліфікацію:

Бакалавр «Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій»;

Магістр «Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій»

Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Презентація освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 • 292 Міжнародні економічні відносини 

Головною метою підготовки за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (програма «Міжнародний бізнес») є отримання студентами знань з теорії та практики функціонування світового господарства, міжнародного менеджменту та маркетингу, управління людськими ресурсами та персоналом, прикладних аспектів міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів, управління зовнішньоекономічною діяльністю фірми.

Випускники отримують освітню кваліфікацію:

Бакалавр «Міжнародних економічних відносин»;

Магістр «Міжнародних економічних відносин»

Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Міжнародний бізнес»

Презентація освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю«Міжнародний бізнес»

 • 073 «Менеджмент» / «Управління фінансово-економічною безпекою»

Головною метою магістерської програми «Управління фінансово-економічною безпекою» є отримання студентами знань з теорії управління фінансово-економічною безпекою та прикладних аспектів інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення, впровадження передових практик з управління фінансово-економічною безпекою.

Презентація магістерської програми «Управління фінансово-економічною безпекою»

Конкурентні переваги бакалаврських та магістерських програм кафедри:

 • практичне спрямування
 • якісна підготовка кваліфікованих спеціалістів
 • потужна навчальна база – матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення
 • використання інтерактивних  методів навчання
 • викладання професійних дисциплін англійською мовою –  викладання викладачами, які мають сертифікат ВЕС (Business English Certificate by Cambridge University)
 • опанування німецької та французької як другої іноземної мови за вибором студента;
 • доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн) та інших освітніх та наукових проектів
 • підтримка у працевлаштуванні на підприємствах-партнерах університету та потенційних роботодавців
 • можливість отримання сертифіката ВЕС на знання ділової англійської мови
 • активна участь в творчих, культурних та спортивних заходах університету, членство у Молодіжній  Організації Університету

Наші студенти:

 • переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад
 • учасники і переможці конкурсів наукових робіт
 • учасники і призери Міжнародних науково-практичних конференцій

Міжнародна діяльність кафедри:

Кафедра здійснює активну міжнародну діяльність, підтримуючи міжнародні зв’язки з:

 • Молдавський державний університет
 • Університет м. Крайова (Румунія)
 • Університет Генуї (Італія)
 • Політехнічним інститутом Браганса (Португалія)
 • Вища школа м. Льєж (Бельгія)

Напрямки наукових досліджень:

 • Комунікаційні технології міжнародних бізнес систем
 • Організаційна платформа розвитку міжнародних бізнес систем
 • Управління організаційними системами підприємства
 • Стратегічний інструментарій розвитку підприємств
 • Стратегічне позиціонування і формування маркетингового інструментарію підприємства
 • Регіональні особливості розвитку міжнародної економіки
 • Формування системи ризик-менеджменту підприємства
 • Міжнародна безпека
 • Розвиток транснаціональних бізнес-структур в умовах глобального економічного простору
 • Формування корпоративної культури бізнес-систем в умовах змін міжнародного середовища
 • Розвиток державно-приватного  партнерства як інструменту інвестиційної
  підтримки реалізації державних програм соціально-економічного розвитку
  країни
 • Забезпечення процесів державного регулювання розвитком національної
  економіки шляхом застосування партнерської взаємодії держави та
  бізнесу

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Ефективну організацію науково-методичного і навчального процесу забезпечують 28 висококваліфікованих викладачів кафедри, з яких 6 професорів, 26 мають вчене звання та вчений ступінь. За роки існування кафедрою підготовлено понад 100 кандидатів та докторів наук. Викладачі кафедри ведуть постійні наукові дослідження, які знаходять свої втілення в широкому спектрі опублікованих навчальних та наукових видань.

Викладачі кафедри

Новини кафедри