Виховна та організаційна робота

План виховної роботи факультету на 2019/2020 р

Положення про керівника студентської академічної групи з виховної роботи ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Керівники академічних груп

Соціально-психологічна служба ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Відділ молодіжної політики та соціального розвитку