Шановні кафедри, за посиланням нижче архів відомостей обліку поточної успішності (для дисциплін, за якими передбачено складання екзамену) та відомостей обліку успішності (для дисциплін, за якими передбачено складання заліку).
На виконання розпоряджень, що містяться у додатку, просимо Вас:
1. До 19.12.2020 р. надіслати в електронному вигляді в форматі Excel
(за шаблоном) на адресу деканату kimb.hneu@gmail.com відомості облікупоточної успішності для подальшого перерахунку балів. До 21.12.2020 р. підписані примірники відомостей надати до деканату.
2. До 28.12.2020 р. надіслати в форматі Excel (за шаблоном) на
електронну адресу деканату kimb.hneu@gmail.com та надати підписані примірники відомостей обліку успішності.
Дякуємо!

ВІДОМОСТІ обліку успішності 2020 / 2021 н.р. І семестр