ПРО ФАКУЛЬТЕТ

В. о. декана доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин Птащенко Олена Валеріївна

Рік заснування – 1970

(Детальніше Історія розвитку факультета)

На факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр», «PhD» за пеціальностями:

КОД СПЕЦІАЛЬНІСТЬОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА
ПРОГРАМА
291“Міжнародні відносини”“Міжнародні відносини,
суспільні комунікації
та регіональні студії”
бакалаврат
магістратура
292“Міжнародні економічні
відносини”
“Міжнародний бізнес”
бакалаврат
магістратура
073“Менеджмент”“Управління фінансово-
економічною безпекою”
магістратура
—————————————-
“Управління навчальним закладом”
магістратура
061“Журналістика”“Реклама і зв’язки з громадськістю”
——————————————–
“Медіа-комунікаціїї”
011“Педагогіка”“Педагогіка та адміністрування освіти”
магістратура
——————————————–
“Освітні, педагогічні науки”
PhD

 Структура та організація факультету:

До організаційної структури факультету входить деканат факультету Консалтингу і міжнародного бізнесу, який виконує управлінські функції з планування, організації, координації і контролю навчальної, методичної, наукової, виховної та організаційної роботи.

На факультеті є 4 кафедри та 2 гуртожитки.

Кафедри факультету:

Міжнародних економічних відносин

Філософії та політології

Педагогіки, іноземної філології та перекладу

Упралінн соціальними комунікаціями

Значним досягненням кафедр факультету є спроможність викладачів вільно  проводити заняття  англійською мовою за всіма дисциплінами освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» та спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації  та регіональні студії».

Тісна співпраця кафедр факультету з підприємствами різних сфер діяльності та форм власності сприяє не тільки проходженню практики студентами, а й, в майбутньому, їх працевлаштуванню, 

Зараз на факультеті навчаються студенти з різних країн світу, а саме з  Туркменістану, Азербайджану, Вірменії,  Молдови, Китаю, В’єтнаму, Марокко,Танзанії, Тунісу та ін.

На факультеті систематично проводиться підвищення кваліфікації та стажування викладачів всіх кафедр в провідних установах, організаціях, на підприємствах, наукових і науково-дослідних центрах, а також курсах підвищення кваліфікації та школі молодого викладача ХНЕУ ім. С Кузнеця. Все це дозволяє використовувати най сучасні та прогресивні розробки, методики, інші досягнення в учбовому процесі, через впровадження сучасних методів навчання, особливо тренінгових технологій,  а також корегувати навчальний процес з оперативним урахуванням потреб ринку і економіки.

Навчання з профільних дисциплін повністю забезпечено пакетами первинних документів, форм звітності, розроблено комп’ютерні пакети комплексних завдань, активно використовується модель «віртуальне підприємство», а також проводиться моделювання виробничих процесів, ситуацій, моделювання роботи різних служб, контролюючих суб’єктів, міжнародних бізнес-середовищ тощо.

Створено відповідні умови для якісного проведення навчального процесу, забезпечено функціонування навчально-лабораторної бази, через створення методичних кабінетів, навчальних комплексів – віртуальних підприємств, лабораторій, а саме навчальної тренінгової лабораторії «Учбова бухгалтерія», та лабораторії «Технології обробки аналітичних даних», з перспективою проведення аналізу форм звітності за міжнародними стандартами.

В університеті, відповідно і на факультеті студенти повністю забезпечені місцями щодо мешкання у гуртожитку, кімнати якого мають якісний сучасний ремонт.  Також  гуртожиток факультету має обладнані спортивні зали для проведення секційних занять. Детальніше про гуртожиток

З метою підвищення якості самостійної роботи студентів кожна кафедра факультету має персональні навчальні системи за всіма дисциплінами, які представлені на сайті дистанційного навчання ХНЕУ ім.. С Кузнеця Відвідати ПНС.

Крім того, кафедрами укладено договори про співробітництво з промисловими підприємствами та профільними установами, в межах регіону і України. Кафедри факультету мають наукові і творчі зв’язки з відповідними кафедрами провідних вузів.

Координатор ECTS від факультету

к.ф.-м.н., доц. Ярмош Олена Віталіївна – заступник декана факультету консалтингу і міжнародного бізнесу,

Заступник декана факультету з виховної роботи

Викладач кафедри підприємнцтва і готельно-ресторанного бізнесу Воронюк Євгенія Валеріївна