ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про проведення письмових екзаменів у ХНЕУ ім. С.Кузнеця

Тимчасове положення “Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою”

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту

Положення про порядок формування рейтингу успішності студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця для призначення академічних стипендій

Положення про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця

МАГ-МАЙНОР на 2019/2020 н.р.

Положення про організацію практики студентів у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця

Положення про порядок організації та проведення підготовки фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця

Наказ «Про перезарахування навчальних дисциплін в рамках неформальної освіти»

Наказ «Про перезарахування навчальних дисциплін в рамках неформальної освіти»

Наказ «Про перезарахування навчальних дисциплін в рамках співпраці з ГО Прометеус»

Положення «Про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця»

Тимчасове положення про освітні програми

Положення про організацію інклюзивного навчання

Практична підготовка

Навчальні плани